لنت ترمز و نشانه‌های تمام شدن آن

لنت ترمز و نشانه‌های تمام شدن آن

راه‌هایی وجود دارد که بدون باز کردن چرخ بتوان به تمام شدن لنت و لزوم تعویض آن پی برد؛ قطعه‌ای که نقش بسیار مهمی در سیستم ترمز خودرو دارد.