نیسان ماکسیما ۲۰۲۳، چند؟

نیسان ماکسیما ۲۰۲۳

نیسان در حالی با جزئی‌ترین تغییرات به تولید ماکسیما پایان خواهد داد که تمامی تیپ‌های تجهیزاتی این خودرو برای ۲۰۲۳ افزایش قیمت داشته‌اند.