تقریبا ۱۰۰۰ کیلومتر با هر باک بنزین!

فورد موریک هایبرید 2022

موریک هایبرید طبق اطلاعات شرکتی نیز به شکلی فراتر از انتظار، کم‌مصرف است؛ حال گفته می‌شود در شرایط واقعی، از برآوردهای فورد نیز کم‌مصرف‌تر است.