مکث موتور، متفاوت اما جسور

گارانتی پیکاپ مکث موتور کلوت به عنوان اولین محصول این شرکت نوپا، ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر را پوشش می‌دهد که نسبت به رقبا، بازه‌ای طولانی است.