جنسیس G80 کمی اسپرتی تر می‌شود

جنسیس G80 اسپرت 2022

خانواده سدان میدسایز جنسیس با معرفی G80 Sport، بزرگتر می‌شود؛ این G80 در کنار ماهیت اسپرتی‌تر، دارای امکاناتی نظیر چرخ های عقب فرمان‌پذیر است.