دردسر و ضرر عجیب فورد در استرالیا

Ford Mustang Mach 1

شاید باورش کمی سخت باشد، اما ایراداتی که کاتالوگ های ماستنگ مک‌وان داشته باعث شده فورد در استرالیا متحمل یک ضرر نسبتا سنگین و عجیب شود!