فورد فوکوس سدان جوان‌پسندتر شد

فورد فوکوس سدان ۲۰۲۳

فورد در مدل ۲۰۲۳ نه تنها فوکوس سدان را با یک چهره تازه و تهاجمی‌تر از قبل، به‌روز کرده بلکه در پیشرانه آن را نیز مورد بازنگری قرار داده.