خودرو برقی کوچک جیلی در راه است

خودرو تمام-الکتریکی کوچک جیلی جیومتری M2

بازار داغ خودروهای برقی کوچک چین به‌زودی پذیرای خودرو جدیدی از برند جیومتری جیلی خواهد بود؛ خودرویی که کم رقیب کوچک اما پُرادعا نخواهدداشت.