آغاز مرحله جدید تحویل خودرو FMC SX5

کراس‌اوور FMC SX5 که به واسطه تسهیل شرایط فروش توسط فردا موتورز، مورد توجه قرار گرفته، در مدل ۱۴۰۱ نیز زودتر از موعد تحویل مشتریان می‌شود.