بهمن موتور رسپکت بهار ۱۴۰۱ می‌آید

بهمن موتور رسپکت

بهمن موتور در حال نهایی‌سازی فرآیند تولید رسپکت است و انتظار می‌رود پس از رونمایی رسمی در زمستان امسال، تا بهار ۱۴۰۱ در بازار عرضه شود.