قیمت بنزین در افغانستان کاهش یافت

قیمت بنزین در افغانستان کاهش یافت

قیمت بنزین در افغانستان با کاهش ۶درصدی به نسبت هفته گذشته، به ۸۵افغانی رسیده اما قیمت ۷۰افغانی هر کیلو گاز مایع نشان‌دهنده افزایش جزئی است.