ترخیص هزار کامیون دست دوم از گمرک

ترخیص هزار کامیون دست دوم از گمرک

پس از هموار شدن مسیر ترخیص کامیون های دست دوم، معاون وزیر راه و شهرسازی از احتمال اجرای طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای بخش مسافری سخن به میان آورده.