قیمت پراید در عراق چند؟

قیمت پراید در عراق چند؟

بعد از حرف و حدیث هایی که عدم پذیرفتن خودرو های ایرانی توسط عراقی ها به وجود آورد، معاون صادرات گروه سایپا از قیمت پراید در عراق می‌گوید.