در ۱۴۰۰ بر بازار خودرو چه گذشت؟

تحلیلی بر بازار خودرو در سالی که گذشت

بازار خودرو در ۱۴۰۰ پرسودترین بازار معامله‌گران بود اما شاید با نهایی شدن توافق برجام، از واسطه‌گران خالی و قیمت‌ها به کارخانه نزدیکتر شود.

خبری از کاهش قیمت خودرو نیست

قیمت خودرو در بازار

قرار بود با اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها، عرضه محصول به بازار افزایش یابد و تا حدودی شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است.