خبری از کاهش قیمت خودرو نیست

قیمت خودرو در بازار

قرار بود با اخذ مجوز افزایش قیمت‌ها، عرضه محصول به بازار افزایش یابد و تا حدودی شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم اما این موضوع هنوز اجرایی نشده است.