قیمت خودرو در بازار ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

قیمت خودرو در بازار ۱۴ شهریور ۱۴۰۰

بررسی قیمت جدید انواع خودرو در بازار به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی یک ماه افزایش ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را در بازار شاهد بوده‌ایم.