فروش تسهیلاتی تریلر های ماموت

فروش تسهیلاتی تریلر های دنیای ماموت آبان

طبق بخشنامه جدید فروش تسهیلاتی تریلرسازی دنیای ماموت، این شرکت قصد عرضه تعداد محدودی از تریلر های ماموت با تسهیلات بانک توسعه تعاون را دارد.