سرانجام واردات خودرو به کجا رسید؟

سرانجام واردات خودرو به کجا رسید

این هفته طرح ساماندهی صنعت خودرو با حضور وزیر صمت مورد بررسی دوباره قرار خواهد گرفت و به نظر می‌رسد این هفته سرانجام واردات خودرو مشخص می‌شود.