چرا کیفیت خودرو ها پایین است

چرا کیفیت خودرو ها پایین است

مجتبی استادرحیمی از این می‌گوید که چرا کیفیت خودروها در سطح مطلوبی نیست و چرا خودروسازان با همه نارضایتی‌ها، اقدام جهت ارتقاء کیفی نکرده اند؟

توافق بر سر خروج دولت از خودروسازی

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی این روزها در کنار تلاش برای آزادسازی واردات خودرو، پروژه خصوصی‌سازی خودروسازان با خروج دولت از خودروسازی را هم دنبال می‌کند.