سریع ترین پیکاپ های سال ۲۰۲۲

سریع ترین پیکاپ های سال ۲۰۲۲

اگر تصور می‌کنید هیجان سرعت را فقط خودروهای اسپرت و سوپراسپرت ارائه می‌دهند بد نیست نگاهی به لیست سریع‌ترین پیکاپ های سال ۲۰۲۲ بیاندازید.