مالیات خودرو من چقدر است؟

رنو کولیوس ۲۰۲۲

سازمان امور مالیاتی کشور، با اعلام مالیات خودروهای تحت تملک اشخاص تاکید کرد مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال‌جاری تعیین شده است.