روغن موتور هم دارای قیمت‌ مصوب شد

روغن موتور هم دارای قیمت‌ مصوب شد

طبق مصوبه هیات وزیران در جلسه ۱۶۸ کارگروه تنظیم بازار، تمام محصولات و تولیدات روغن موتور اعم از بنزینی و دیزلی، مشمول قیمت‌گذاری خواهد شد.