دوکاتی یک بمب ساعتی معرفی کرد!

موتورسیکلت جدید دوکاتی

دوکاتی با مبنا قرار دادن Panigale V4 S و اضافه کردن اجزایی از مدل‌های اختصاصی‌تر برای پیست نظیر V4 R و سوپرلجرا در آن، یک هیولای جدید ساخته.