واردات خودرو انحصاری می‌شود؟

واردات خودرو انحصاری می‌شود

زمزمه هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این که با اجرایی شدن طرح واردات در ازای صادرات، بازار خودرو های خارجی در اختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.