پرونده تولید خودرو ناقص بسته شد؟

پرونده تولید خودرو ناقص بسته شد؟

به ادعای خودروسازان، پدیده‌ تولید و انباشت خودرو ناقص که با اوج گرفتن تحریم‌های بین‌المللی از ۱۳۹۷ شکل گرفت از آخر مرداد به پایان می‌رسد.