مزدا برای همیشه از روسیه می‌رود؟

پایان فعالیت های مزدا در روسیه

بعد از خروج گسترده خودروسازان بزرگ دنیا از روسیه که در پی حمله نظامی روس‌ها به اوکراین صورت گرفت، مزدا نیز تصمیم به ترک دائمی روسیه گرفته است.

ابعاد همکاری خودرویی ایران و روسیه

ابعاد همکاری خودرویی ایران و روسیه

فعالان صنایع خودرو و قطعه طی ۲ماه گذشته از توافق تولید خودرو مشترک یا صادرات قطعه سخن گفته‌اند، اما طرف روسی واکنشی به این اخبار نداشته است.