رفع کامل ممنوعیت صادرات تایر خودرو

رفع کامل ممنوعیت صادرات تایر خودرو

با گذشت قریب به یکسال از مجاز شدن شرکت‌های تولید کننده تایر (لاستیک) به صادرات بصورت درصدی، حال ممنوعیت صادرات تایر خودروها بصورت کلی لغو شده.