عرضه خودرو در بورس کالا؛ خوب یا بد؟

عرضه خودرو در بورس کالا؛ خوب یا بد؟

با آغاز عرضه خودرو در بورس کالا، اگرچه مشکل قدیمی زیان خودروسازان بر طرف می‌شود اما ممکن است موجب باز ماندن خریداران واقعی از خرید نیز بشود.