قیمت بنزین در افغانستان کاهش یافت

قیمت بنزین در افغانستان کاهش یافت

قیمت بنزین در افغانستان با کاهش ۶درصدی به نسبت هفته گذشته، به ۸۵افغانی رسیده اما قیمت ۷۰افغانی هر کیلو گاز مایع نشان‌دهنده افزایش جزئی است.

خبری از افزایش قیمت بنزین نیست

خبری از افزایش قیمت بنزین نیست

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبر افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرد و گفت هیچ تصمیمی درباره گرانی بنزین گرفته نشده.