رکوردشکنی فراری در فروش خودرو

Ferrari SF90 Spider

فراری سال 2021 روی هم رفته ۱۱.۱۵۵ دستگاه خودرو به فروش رسانده که نشان از افزایش ۲۲.۳ درصدی تقاضا برای تولیدات این ابرخودروساز ایتالیایی دارد.